blue gradient polygon

Příběh VENTILU

V níže popsaném příběhu ti odhalíme, jak probíhá výroba v jednotlivých krocích, s jakými materiály a technologiemi pracujeme a nakonec můžeš žasnout nad tím, kde je možné se s našimi ventily setkat.

CNC Obrábění
CNC Obrábění

Zde příběh začíná, v oddělení obrábění. Disponujeme celkem 33 stroji od klasických soustruhů až po 5 – ti osé obráběcí centrum. Můžeme se pochlubit značkami jako DMG, AXA, Juaristi, GHT, TOS, OKUMA, Haas atd. Kromě standardních „katalogových strojů“ vlastníme také stroj vyvinutý na míru, jedná se konkrétně o stroj MD4 (4 – vřetenová CNC vrtačka). A ještě jedno nej – délka lože našeho největšího CNC soustruhu je 6.600 mm s možností obrábění do průměru 1.200 mm.

Svařování
Svařování

Následuje proces svařování. Volíme vhodné přechodové materiály na našem ventilu k dosažení co možná nejvyšší provozní spolehlivosti. Pro nízkoteplotní aplikace je běžnější použití standardních uhlíkových ocelí, až po ty méně běžné, kritické aplikace, kde je třeba se vypořádat s velkou škálou speciálních legovaných ocelí. Z tohoto důvodu disponujeme velkým množstvím svařovacích kvalifikací daných materiálů a jejich kombinací. Umíme svařovat jak kryogenní materiály, tak i například titan a další.

Nedestruktivní testování
Nedestruktivní testování

Z důvodu svařování a z důvodů speciálních zákaznických požadavků nebo požadavků pocházejících z konstrukčního kódu, musí být zařízení vystavena řadě nedestruktivních zkoušek. Jedná se hlavně o metody povrchově-kapilární, dále pak objemové jako UT a RT a v neposlední řadě zkoušky tvrdosti a jiné. Všemi těmito zkouškami disponujeme a jsme schopni je provést interně podle požadavků, které jsou předepsány našimi inženýry kvality.

Montáž
Montáž

Nasledujícím procesem je montáž ventilů, která se provádí ručně dle výrobní a montážní dokumentace na základě dané specifikace podléhající přísným kvalitativním normám, zabezpečujícím plynulý provoz někdy v extrémních podmínkách, což se potrzuje testováním až do tlaku 1.050 Bar. Po montáži je z hlediska výrobních procesů posledním krokem nízkotklaké lakování a v případě požadavku zákazníka lakování technologii „Air less“ splňující požadavky ISO 14 001.

Finální testování
Finální testování

Dle požadovaného konstrukčního kódu musí být uvažované zařízení vystaveno řadě funkčních testů ověřujících jeho funkčnost. Jedná se hlavně o zkoušku tlakovou, zkoušku těsnosti přes sedlo ventilu nebo funkční test. Pro představu, velikost zkušebního tlaku je nastavena tak, aby simulovala reálné podmínky na elektrárně. Ve většině případů se bavíme o 1,5 x násobku tlaku návrhového, který odpovídá tlaku v hloubce 5 km pod hladinou oceánu.

Kryogenní testování
Kryogenní testování

Naše společnost je unikátní i díky technologii kryogenního testování, při kterém se testované ventily chladí pomocí kapalného dusíku. Ve speciální laboratoři dokážeme generovat teplotu až -196°C, při které následně probíhá ověření funkčnosti a těsnosti ventilu. Jako testovací medium se používá Helium a to až do tlaků s hodnotou přes 1000 bar, což je tlaková zátěž srovnatelná s nejhlubším místem na naší planetě – Mariánským příkopem. Laboratoř je vybavena špičkovými technologiemi včetně robotického ramene zajišťující bezporuchový a bezpečný chod.

Lakování
Lakování

Lakování provádíme jak standardními, tak speciálními barvami, které musí snést ty nejextrémnější povětrnostní vlivy, bez dopadu na kvalitu povrchu a antikorozních požadavků.

Instalace po celém světě

Instalace
I ostrovní stát potřebuje bezpečnou elektrickou energii

I ostrovní stát potřebuje bezpečnou elektrickou energii

Jedná se o paroplynovou elektrárnu o instalovaném výkonu 200MW, která je lokalizována v blízkosti města Marsaxlokk na malebném ostrově Malta, kde IMI CCI dodávalo ochranné ventily turbín včetně těch zástřikových ventilů.

Souhrnně mluvíme o 3 x HP Bypass a 1 x LP Bypass, včetně zástřikových ventilů. Součástí nabídky byly i takzvané Dump tubes, tedy zařízení speciálně nakonstruované, aby mařilo tlak páry na požadovaný tlak kondenzátoru. Zařízení bylo navrženo na výstupní parametry, aby kondenzace ostatních technologií probíhala bez sebemenších problémů.

CCPP Delimara, Malta – 200MW (Siemens Österreich)

Za kvalitnější život, … za pitnou vodu pro víc než 4 miliony lidí

Za kvalitnější život, … za pitnou vodu pro víc než 4 miliony lidí

Hlavním výstupním artiklem této tzv. odsolovací elektrárny je pitná voda, kde úkolem této fáze bylo zvýšení energetické produkce elektrárny o 700 MW (zvýšení tepelného výkonu elektrárny).

IMI CCI dodávalo kompletní sortiment kontrolních ventilů. Pro ochranu turbín, pro dodávku procesní páry pro odsolovací jednotky (MSF), kde dochází k postupnému vypařování mořské vody (vodní pára a solný odluh) až k produkci pitné vody. Zde lze uvažovat systém s výstupními parametry o velmi nízkých tlacích a teplotách (cca 5 °C nad bodem sytosti kapaliny za daného tlaku). Dále IMI CCI dodávalo kontrolní ventily pro vodní hospodářství. Kompletní dodávka obsahovala různorodé pohony, jak elektrické, pneumatické, tak i pohony hydraulické včetně hydraulických jednotek a řídících skříní. Celkově mluvíme o dodávce 100 kusů speciálních zařízení. Tato M jednotka v lokalitě Jebel-Ali je schopna vyprodukovat 530 milionů litrů pitné vody denně, což pro představu odpovídá spotřebě takřka 4 milionů obyvatel České republiky.

Jebel-Ali, Desalination Plant, M-extension (Siemens Offenbach)

První svého druhu v České republice … proto IMI CCI

První svého druhu v České republice … proto IMI CCI

Dodávka dvou nízkotlakých (LP) Bypassových jednotek, jako ochrana pro středotlakou (IP) i LP část parní turbíny s provozními parametry 55 bar/610 °C s hmotnostním průtokem páry každého ventilu o velikosti 1500 t/h při maximálním zatížení.

Tato náhrada konkurenčních ventilů byla potřeba provést z důvodu nedostatečné schopnosti předchozích ventilů zvládat tyto vysoké parametry a průtoky páry při nižších otevření ventilů. IMI CCI obstálo bez sebemenších problémů, přestože se jednalo o prototypový ventil i díky jedinečným požadavkům zákazníka (speciální povrchové úpravy vnitřních dílů, speciální soustava tlakové redukce, a v neposlední řadě přísný požadavek na uzávěr ventilu během jedné jediné vteřiny za pomoci hydraulického pohonu s pružinou).

ELE Ledvice II – Superkritická uhelná elektrárna – 660MW (Doosan ŠSkoda Power)

Proti občanským nepokojům v Bagdádu

Proti občanským nepokojům v Bagdádu

Zde IMI CCI spolupracovalo na dodávce kontrolních ventilů s kolegy z RSM (pobočka IMI CCI v Kalifornii), kde jako ochranné ventily turbíny byly dodávány ventily typu DRAG (ochranná značka technologie disk-stack) pro tlakovou redukci.

IMI CCI spolupracovalo na dodávce zástřikových chladičů a ventilů pro pomocnou páru příhřevu odplyňovací nádoby (charakteristické jsou velmi malé průtoky, při vysokých parametrech, protože se jedná o odběr z vysotlaké částí turbíny). IMI CCI použilo na tuto aplikaci speciální ventil s vnitřním zástřikem, který je schopen regulovat průtok až v poměru 1:50. Pro představu, rozměry ventilu jsou 100 mm x 100 mm při podmínkách 85bar/580°C. Elektrárna má pomoci zvýšit životní úroveň obyvatel po občanských nepokojích a po značném zničení města Bagdád.

CCPP Bagdad Besmaya – 1500MW (ENKA)

Pro kouzelnou dovolenou, kouzelná zařízení

Pro kouzelnou dovolenou, kouzelná zařízení

Tato paroplynová elektrárna se zaměřuje jak na výrobu elektrické energie, tak dodávku tepla v malebné Malajsii. IMI CCI dodávalo kompletní soustavu kontrolních ventilů, tedy jak bypassové ventily turbín, tak procesní ventily.

V neposlední řadě i tzv. start-up ventily (ventily pro uvedení elektrárny do chodu nebo při poruše) pro studený nájezd elektrárny. Pro případ poruchy jsou zde bezpečnostní ventily osazené i koncovými tlumiči hluku. Dodávané IMI CCI ventily byly ovládány jak elektricky, pneumaticky, ale i hydraulicky. Navíc k hydraulických pohonům byly dodávány i hydraulické jednotky včetně řídících skříní. Toto vše muselo splňovat přísné požadavky na bezpečnostní třídu; jednalo se o třídu SIL2 udávající úroveň integrity systému.

Pengerang Cogen Plant – 1200MW (Siemens Offenbach)

Největší plovoucí stanice na světě...

Největší plovoucí stanice na světě...

První plovoucí stanice na světě, která je schopna těžby zemního plynu z mořského dna a zároveň jeho zpracování (zkapalnění), uskladnění a následně přečerpání do LNG tankerů.

Těžba zemního plynu bude probíhat v oblasti SZ Austrálie po dobu 25ti let.

Zkapalnění zemního plynu probíhá při -162 °C, přičemž plyn při změně skupenství zmenší svůj objem 600 krát.

Plavidlo je zkonstruováno tak, aby vydrželo  nápor silných tajfunů a cyklonů, které se v oblasti hojně vyskytují.

Provozní hmotnost lodě činí 260 000 tun. Při plném naložení se hmotnost bude pohybovat okolo 600 000 tun.